Kjøpsvilkår 

Samtlige priser som angis er inklusiv moms. Vi forbeholder oss retten til å endre priser og korrigere feilaktige priser uten varsel. Baricol Bariatrics erstatter ikke kostnader ved en eventuell kursforandring av valuta eller bankers vekslingskostnad. 

Bestilling

Bestilling kan kun gjøres på hjemmesiden og kan bare gjøres av personer som har fylt 18 år. Gjennomført bestilling innebærer godkjennelse av gjeldende vilkår samt godkjenning at angitt kundeinformasjon registreres i Baricol Bariatrics ABs database. Vi forbeholder oss retten til å korrigere ordre om leveransen ikke kan gjennomføres samt retten til å nekte eller endre bestillinger. 

Personopplysninger

I forbindelse med bestilling godkjenner kunden at Baricol Bariatrics lagrer og bruker personopplysninger i vår virksomhet for å fullføre og gi den servicen som forventes av oss. All behandling av personopplysninger skjer i tråd med personopplysningsloven. 

Kommunikasjon 

I forbinnelse med bestilling godkjenner kunden at Baricol Bariatrics kan  bruke personopplysninger for å informere om tilbud, eventer og annen relevant informasjon for kunden. Dersom kunden ikke ønsker å motta denne informasjonen skal kunden selv gi beskjed via e-post til Baricol Bariatrics. 

Produktinformasjon 

Produktbildene på hjemmesiden garanterer ikke at varens eksakte utseende og at kvalitet gjengis korrekt. Vi reserverer oss for eventuelle feil i  produktinformasjonen og forbeholder oss retten til å endre  produktinformasjonen uten varsel. Baricol Bariatrics AB reserverer seg for eventuelle feil i produktinformasjon eller i annet på hjemmesiden. Ved eventuelle feil forbeholdes retten til å rette opp dette i etterkant. Vi reserverer oss for prisjusteringer, tom lagerbeholdning, lagerdifferenser, tekniske problemer, endringer av tekniske spesifikasjoner og eventuelle skrivefeil på vår side eller i våre annonser. Vi forbeholder oss retten til å annullere feilaktige ordre.

Angrerett/Retur 

Privatpersoner har angrerett i henhold til kjøpsloven. Det innebærer en rett til å angre kjøp av enkelte varer og returnere varene innen 14 dager. Angrefristen begynner fra den dagen du har mottatt varen. Angreretten gjelder kun forsendelser hvor emballasjen ikke er ødelagt. For å få alle pengene tilbake må varen returneres i samme tilstand som den ble mottatt. Returer utenfor den initielle angrefristen på 14 dagar tillates ikke. For abonnementer gjelder den initielle angrefristen kun på den første leveransen. Returer innen angrefristen skjer på kundens bekostning. Retur på grunn av defekt vare eller feilpakning står Baricol Bariatrics for. Returer skal sendes som brev eller pakke, ikke mot postoppkrav. 

Vil du bruke angreretten skal du sende en skriftlig henvendelse til oss på e-post [email protected] der du gir oss følgende informasjon:

 a) ordrenummer (finnes i din ordrebekreftelse, på fraktseddel eller faktura)

 b) navn og kontaktinformasjon

 c) antall og navn på de produktene du ønsker å returnere.

Baricol Bariatrics AB skal bekrefte at returen er tillatt og at angrefristen ikke er passert før varene sendes tilbake. Du som kunde står for returkostnaden og har ansvaret for varen til den har kommet tilbake til oss. Returer skal ikke sendes som postoppkrav eller som gratis svar. 

Abonnement

Baricol® Complete løpende abonnement innebærer at de vitaminene som trengs i følge det intervallet som har blitt valgt ved bestilling leveres automatisk på gitt tidspunkt. Det går alltid an å utsette eller fremskynde neste leveranse, bytte smak eller produkt i abonnementet mellom leveransene så lenge det gjøres senest 5 dager før neste betaling skal skje. Oppsigelse skal skje skriftlig til [email protected] senest 5 dager før neste betaling skjer. Oppsigelse er kun gyldig når kunden har fått bekreftelse på denne via e-post. Uteblitt betaling eller uavhentet pakke gjelder ikke som oppsigelse. 

Betaling 

I Sverige og Norge skjer all betaling via Klarna Bank AB (publ) som tilbyr betaling via kort og faktura. I forbindelse med kjøpet kan kredittopplysning komme til å tas og kravet overlates til Klarna. Klarnas generelle vilkår finner du på https://www.klarna.com/se/villkor/.

I øvrige land skjer betalinger via Stripe som har støtte for de fleste kjente kortleverandører. Les mer om Stripe her: http://stripe.com/se Samtlige kortbetalinger skjer sikkert i følge standarden PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Ingen kortinformasjon håndteres eller lagres hos Baricol Bariatrics AB. Pengene trekkes direkte fra din konto i forbindelse med at du godkjenner transaksjonen. 

Leveranser 

På leveranser tilkommer eventuelt en fraktkostnad, leveransetid er 7-10 arbeidsdager. Forsendelser som ikke får plass i postkasse leveres til leveringssted hvoretter melding til kunden sendes. Ved kjøp med leveranse utenfor EU står Baricol Bariatrics AB ikke for eventuelle tollavgifter, skatt eller  øvrige avgifter som tas ut i mottakerlandet. Vi anbefaler at du som kunde kontrollerer dette før kjøp. Kunden har ansvar for å holde kontaktinformasjon hos Baricol Bariatrics oppdatert. 

Uavhentet pakke 

Vi forbeholder oss retten til å debitere kostnader som oppstår for håndteringen av uavhentet pakke og tar derfor for tiden ut en avgift på 50 % af orderen minimum 250 NOK. . Avgiften kan justeres ved behov. I de tilfeller der kunden tar kontakt og ønsker å få forsendelsen sendt ut igjen forbeholder Baricol Bariatrics seg retten til å ta ut en håndteringsavgift for dette. 

Reklamasjoner 

Baricol Bariatrics AB følger de bestemmelser som gjelde i Konsumentköplagen. Om du har fått en feilaktig/defekt vare ber vi deg ta kontakt med vår kundeservice. Reklamasjonen gjøres i samsvar med de instruksjoner du får av oss. Ikke send inn varen før du har kontaktet oss. Reklamasjon av transportskader skal gjøres innen skjellig tid. Kontroller derfor ved mottagelse at pakken ikke er transportskadet. Ved eventuell tvist følger vi Allmänna reklamationsnämndens  rekommendationer. Som alternativ til eventuelle tvister tilbyr EU tjenesten ”tvistlösning på nätet” (Online Dispute Resolution eller  ODR), https://webgate.ec.europa.eu/odr/ Ved godkjent reklamasjon står Baricol Bariatrics AB for eventuelle  fraktkostnader. 

Produktansvar 

Kosttillskudd selges ikke med den hensikt å ha noen medisinsk effekt eller for å behandle skader eller sykdommer. Heller ikke for å erstatte legemiddel eller en normal sunn kost. Er du usikker rådfør deg alltid med lege før bruk. 

Personopplysninger & kundekommunikasjon 

Vi kommer til å behandle de personopplysninger som du legger igjen eller har  agt igjen til oss eller som vi har samlet inn på vår hjemmeside gjennom cookies. De personopplysninge vi behandlar er navn, e-postadresse, kjøps-, betalings og ordrehistorikk, leveranseadresse, IP-adresse og telefonnummer og i enkelte tilfeller personnummer. De personopplysninger vi behandler holder vi i sikker forvaring gjennom sikkerhetsrutiner og organisatoriske målinger, oppkoblingen til hjemmesiden skjer over en kryptert forbindelse gjennom SSL. Vi har brannvegger og antivirusprogrammer som beskytter og forhindrer uautorisert tilgang til vårt nettverk. Kunden godkjenner at Baricol Bariatrics AB kan kommunisere gjennom eksempelvis brev, telefon, e-post og SMS for å informere om våre produkttilbud. Om du ikke ønsker å få tilbud fra oss i løpet av abonnementstiden eller etter at abonnementsperioden har opphørt, kan du takke nei til dette ved å kontakte kundeservice. 

Copyright 

Copyright © 2021 Baricol Bariatrics AB. Alt materiale på vår hjemmeside (www.baricol.se) er copyrightbeskyttet av Baricol Bariatrics AB. Dette innebærer  at alle tekster, bilder, layout og illustrasjoner er copyrightbeskyttede. For å bruke materiale fra vår hjemmeside kreves skriftlig tillatelse fra oss. For å søke om tillatelse til bruke beskyttet materiale, kontakt [email protected]