Hjelp & support: +46-31 33 34 433

Markedets beste vitamin- og mineraltilskudd levert hjem til deg uten kostnader med fortolling!

MDFO utdanningsdager innen overvektskirurgi

Tverrfaglig fedmeforum (multidiciplinärt forum obesitas, MDFO) er årlige utdanningsdager som Baricol Bariatrics er initiativtaker til med støtte fra Johnson & Johnson. En prosjektgruppe bestående av ernæringsfysiologer og sykepleiere som jobber på fedmeavdelingen lager programmet og er delaktige i arbeidet med dagene. Til MDFO inviteres ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, psykologer og andre som jobber med fedme for å lære seg mer og for å utveksle erfaringer på området.

Forelesninger med høy kvalitet

Som deltager på MDFO kommer du til å kunne ta del i spennende forelesninger av høy kvalitet under veiledning av en erfaren moderator. Gjennom dagene får du mulighet til å knytte verdifulle kontakter med andre ernæringsfysiologer og sykepleiere fra hele Norden som jobber med fedmebehandling.

Temaet for MDFO 2020 var “den overvektsoperertes reise”. Der fikk vi følge pasienten gjennom hele prosessen fra forberedelser før operasjonen til livet som overvektsoperert – og mange år etter operasjonen. Programmet belyste reisen fra ulike perspektiv som primærhelsetjenesten, ernæring, prøvetakning, mangelsykdommer og kulturelle aspekter. En nyhet i 2020 var at det var gjort mer rom for gruppediskusjoner der det ble dratt nytte av de ulike kliniske erfaringene.

Målet med MDFO er å møte den store tverrfaglige interessen og etterspørselen etter mer kunnskap og for å kunne utveksle erfaringer med hverandre.

MDFO 2021

Covid-19 situasjonen har tatt lenger tid enn vi trodde da vi hadde vårt første planleggingsmøte i våres. I og med den usikkerheten som er har vi i prosjektgruppen bestemt oss for å utsette MDFO 2021. Vi planlegger i stedet for MDFO i januar 2022. Vi kommer tilbake til det når vi vet mer.