Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO)

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) er årlige opplæringsdager i Göteborg som Baricol Bariatrics er initiativtagere til med støtte av Johnson & Johnson. En prosjektgruppe bestående av klinisk ernæringsfysiologer og sykepleiere som jobber innen fedmeomsorgen utformer programmet og er delaktige i arbeidet med dagene. Til MDFO inviteres klinisk ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, psykologer med flere for å lære seg mer, og utveksle erfaringer innen området.

Forelesninger med høy kvalitet

Som deltager på MDFO kommer du til å få ta del i spennende forelesninger av høyeste kvalitet under veiledning av en erfaren moderator. Under opplæringsdagene har du mulighet til å knytte nye verdifulle kontakter med andre aktive klinisk ernæringsfysiologer og sykepleiere innen fedmeomsorgen i Norden.

Målet med MDFO er å møte den store tverrfaglige interessen og etterspørselen etter mer kunnskap samt å kunne utveksle erfaringer med hverandre.

MDFO 2022


Temaet for opplæringsdagene 2022 vær “Samsvar og ettervern” på Elite Park Avenue Hotel i Gøteborg.

MDFO fedmeforum

MDFO 2020

“Den overvektsoperertes reise”

Temaet for MDFO 2020 var “den overvektsoperertes reise” der vi fikk følge pasienten gjennom hele prosessen fra forberedelser før operasjonen til livet som overvektsoperert – og mange år etter operasjonen. Programmet belyste reisen fra ulike perspektiver slik som primæromsorg, ernæring, prøvetagning/mangelsykdommer og kulturelle aspekter. En nyhet for 2020 var at det ble tilbudt mer rom for gruppediskusjoner der de kliniske opplevelsene ble utnyttet.

Abonner på vårt nyhetsbrev for helsevesenet

I vårt nyhetsbrev får du informasjon om det siste vedrørende opplæring, produktinformasjon og artikler koblet til overvektskirurgi og ettervern.