Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO)

Multidiciplinärt forum obesitas (MDFO) er årlige opplæringsdager i Göteborg som Baricol Bariatrics er initiativtagere til med støtte av Johnson & Johnson. En prosjektgruppe bestående av klinisk ernæringsfysiologer og sykepleiere som jobber innen fedmeomsorgen utformer programmet og er delaktige i arbeidet med dagene. Til MDFO inviteres klinisk ernæringsfysiologer, sykepleiere, hjelpepleiere, fysioterapeuter, psykologer med flere for å lære seg mer, og utveksle erfaringer innen området.

Forelesninger med høy kvalitet

Som deltager på MDFO kommer du til å få ta del i spennende forelesninger av høyeste kvalitet under veiledning av en erfaren moderator. Under opplæringsdagene har du mulighet til å knytte nye verdifulle kontakter med andre aktive klinisk ernæringsfysiologer og sykepleiere innen fedmeomsorgen i Norden.

Målet med MDFO er å møte den store tverrfaglige interessen og etterspørselen etter mer kunnskap samt å kunne utveksle erfaringer med hverandre.

MDFO 2022


Temaet for opplæringsdagene 2022 kommer til å være “Samsvar og ettervern”. På grunn av dagens situasjon, nye restriksjoner og smittesituasjonen av Covid-19, har vi nå besluttet å flytte MDFO 2022 til et senere tidspunkt i løpet av året, foreløpig dato er 28-29 april 2022. Det vil være på samme sted, Elite Park Avenue Hotel i Gøteborg, og samme tider som tidligere annonsert gjelder.

Vi følger nøye utviklingen og anbefalingene fra Folkehelsemyndighetene og gjør vårt beste for at begrense smittespredningen av Covid-19.

MDFO 2020

“Den overvektsoperertes reise”

Temaet for MDFO 2020 var “den overvektsoperertes reise” der vi fikk følge pasienten gjennom hele prosessen fra forberedelser før operasjonen til livet som overvektsoperert – og mange år etter operasjonen. Programmet belyste reisen fra ulike perspektiver slik som primæromsorg, ernæring, prøvetagning/mangelsykdommer og kulturelle aspekter. En nyhet for 2020 var at det ble tilbudt mer rom for gruppediskusjoner der de kliniske opplevelsene ble utnyttet.

Abonner på vårt nyhetsbrev for helsevesenet

I vårt nyhetsbrev får du informasjon om det siste vedrørende opplæring, produktinformasjon og artikler koblet til overvektskirurgi og ettervern.