Hva vi gør

Vi, leger, klinisk ernæringsfysiologer og legemiddelspesialister som står bak Baricol Bariatrics AB utvikler produkter og tjenester som muliggjør et bra og sunt liv etter operasjonen for overvektsopererte.

Etterlevelse er vårt ledeord og vi jobber på bred front for å forbedre etterlevelsen etter de råd som helsevesenet gir. Både med tanke på vitaminer og mineraler, rutiner omkring mat, væske, psykisk helse og bevegelse.

Vårt produkt, Baricol Complete, er et spesialtilpasset bariatrisk kosttilskudd som følger de nordiske retningslinjene. Vår app BariBuddy lærer opp og minner pasienten på hva hen skal gjøre og når. Vi jobber også med opplæringseventer, informasjonsbesøk i helsevesenet og arrangerer nettverkstreff.

Vår historie

Helse er det viktigste vi har. En person som er syk ønsker ikke annet enn å bli frisk. Å behandle fedmesykdommen med kirurgi kan være starten på en reise for å få helsen sin tilbake – og den reisen vil vi være med på. Kirurgen Göran Lundegårdh og entreprenørene Magnus Hallberg og lvar Larsson ville skape et produkt som var skreddersydd for overvektsopererte. Det var fortsatt sånn at man anbefalte vitaminer og mineraler i en form som ikke var tilpasset overvektsopererte. Grunnleggerne så hvordan en utdatert oppfølging overså sine pasienters behov og ville endre på dette. Den første versjonen av Baricol Complete ble til på Medicinareberget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 2013. Det ble senere frøet som ble til Baricol Bariatrics AB som ble grunnlagt i januar 2015. 

Baricol Bariatrics idag!

Baricol Complete har i dag tusenvis av fornøyde brukere i Norden, Storbritannia og midtøsten. Innsatsen innenfor området har foruten Baricol Complete resultert i appen Baribuddy som er et digitalt støtteverktøy for å gjøre livet lettere som overvektsoperert. MDFO som er det største utdanningseventet i Norden for klinisk ernæringsfysiologer og sykepleiere som jobber innen overvektskirurgi, samt stadig produktutvikling og forbedring. Slik som alt begynte jobber vi nå videre for å forbedre oppfølgingen av overvektsopererte. Vi håper du er med oss!